akademsko pitanje


akademsko pitanje
• academic question

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akademski — akàdemskī prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na akademiju [akademski naslov] b. koji se odnosi na akademije; sveučilišni, visokoškolski c. koji ima visokoškolsko obrazovanje [akademski građanin] 2. koji je znanstven [akademski razgovor;… …   Hrvatski jezični portal